Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/.

 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

  • να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
  • να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στηΔιοίκηση Υπηρεσιών (Μερικής Φοίτησης)
  • να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
  • να κατατάξετε με σειρά προτεραιότητας όλες τις προσφερόμενες κατευθύνσεις
  • να αναρτήσετε ηλεκτρονικά μόνο το αποδεικτικό της κατάθεσης του τέλους αξιολόγησης της αίτησης ύψους 30€ (δείτε λεπτομέρειες ακολούθως στα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αιτήσεως)
  • εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους αξιολόγησης, όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

 

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:

Γραμματεία του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Μερικής Φοίτησης),

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, γραφείο 206

(καθημερινά 15:30 – 17.30, τηλ. 210-8203872)

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τυπωμένη την αίτηση που έχει υποβληθεί στο σύνδεσμο http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/

2. Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης που ανέρχεται στα 30€ (το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της ΕΤΕ 110/48008855, ΙΒΑΝ GR1801101100000011048008855 με αιτιολογία μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).

3. Αντίγραφο πτυχίου.

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).

6. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

7. Δύο συστατικές επιστολές (από Καθηγητή και από Εργοδότη).

8. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower (Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το TOEFL). 

9. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων, βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας).

10. Δύο μικρές φωτογραφίες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες).

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προκήρυξη παρακαλώ στείλτε mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Go to top