Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε €6800.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τέσσερις δόσεις και συγκεκριμένα: 

  • Το ποσό των €1000 καταβάλλεται με την εγγραφή των φοιτητών και αντιστοιχεί στην κατοχύρωση της θέσης τους στο Πρόγραμμα
  • Η 1η δόση, ύψους €700 στην αρχή του πρώτου εξαμήνου.
  • Η 2η δόση, ύψους €1700 στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου.
  • Η 3η δόση ύψους €1700 στην αρχή του τρίτου εξαμήνου.
  • Η 4η και τελευταία δόση ύψους €1700 στην αρχή του τέταρτου εξαμήνου.

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις δόσεις των διδάκτρων στις ημερομηνίες που ορίζει η Επιτροπή του Προγράμματος. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής διακόπτει ή του ζητείται να διακόψει το Πρόγραμμα, λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης ή μη συμμόρφωσης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

Go to top