Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων τεσσάρων διδακτικών εξαμήνων (Σύνολο ECTS: 90), την επιτυχή εξέταση σε όλα τα εξαμηνιαία μαθήματα και την επιτυχή εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας (ECTS: 30). Τα μαθήματα του Προγράμματος είναι αυτά που αναφέρονται παρακάτω:

Α Εξάμηνο

 • Ποσοτικές μέθοδοι για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (9 διαλέξεις)
 • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική (9 διαλέξεις)
 • Στρατηγικές Διαπραγματεύσεων (5 διαλέξεις)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (5 διαλέξεις)
Σύνολο ECTS: 21

Β Εξάμηνο

 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (9 διαλέξεις)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών (9 διαλέξεις)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (9 διαλέξεις)
Σύνολο ECTS: 21

Γ Εξάμηνο

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (9 διαλέξεις)
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (9 διαλέξεις)
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση (9 διαλέξεις)
Σύνολο ECTS: 21

Δ Εξάμηνο

 • Δημόσιες Σχέσεις (9 Διαλέξεις)
 • Διαφήμιση και Προώθηση Πωλήσεων (9 διαλέξεις)
 • Έρευνα Αγοράς και Συμπεριφορά Καταναλωτή (9 διαλέξεις)
 Επιλογής 9 Διαλέξεων:
 • Οικονομικό Περιβάλλον της Επιχείρησης
 • Ολοκληρωμένη Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Ψηφιακό Μάρκετιγνκ και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Σύνολο ECTS: 27

 

E Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Σύνολο ECTS: 30
Go to top