Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Μερικής Φοίτησης) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων (για τη 15η Σειρά), για τις Κατευθύνσεις:

(α) Επικοινωνία – Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις

(β) Τουρισμός

(γ) Ναυτιλία

ΔΕΚΤΟΙ γίνονται πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.msmpart.aueb.gr). Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/ καιτα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, καθημερινά 15:30-17:30.

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι συνεχής.

 

Ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως:  06/09/2017

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα - Παρασκευή 14:00 - 17:30.

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων: Δευτέρα - Παρασκευή 15:30 - 17:30.

 (κατεβάστε την Προκήρυξη από εδώ)

Υποβολή της αίτησης Υποψηφιότητας σας από εδώ

Go to top